Inga resultat

Brandsläckare

Housegard 6 liter AVD brandsläckare, röd, LITHEX6 13A

5,495.00 kr

Housegard 6 liters AVD brandsläckare är lämplig att använda mot bränder i litiumjonbatterier och fasta metaller. AVD brandsläckaren är testad och godkänd enligt EN3-7. Släckaren är designad för att upprätthålla högsta prestanda och kvalitet.

• Släckmedlet skall bytas vart femte år.
• Brandklass: Litiumjonbatteribrand, brand i fasta metaller, A-brand
• Effektivitetsklass: 13A

Beskrivning

AVD brandsläckare är lämplig att använda mot brand i litiumjonbatterier och fasta metaller samt vid brandbegränsning. En litiumjonbrand är mycket svårsläckt då traditionella släckmedel är mer eller mindre verkningslösa. Släckmedlet AVD har visat sig vara det mest effektiva medlet för att släcka bränder i litiumjonbatterier. Med hjälp av en vattenbaserad samling av små flagor av vermikulit bildas ett täckande skikt som kan liknas med ett keramiskt skal som kyler ner branden. Tekniken är ett stort framsteg som minskar ett växande problem i samhället.

Den höga halten vatten i AVD kyler brandhärden effektivt. Eftersom AVD har en god vertikal vidhäftning kyler AVD vertikala områden där andra släckmedel rinner av snabbt utan märkbar effekt. AVD lägger sig som ett täcke över brandhärden vilket hindrar syretillförseln och kväver elden snabbt. Eftersom vermikulit står emot höga temperaturer upp till en bra bit över 1000 °C så ligger täcket av AVD intakt även vid de svåraste och hetastelitiumjon-batteribränderna.

AVD är idag det enda släckmedlet med oberoende tredjepartstester för släckning av litiumjonbatterier. AVD släckmedel måste bytas vart femte år.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Industri, butiksverksamhet, offentlig verksamhet, mekanisk verkstad, bostäder, lagerlokaler, flygplatser, hamnar, återvinningsstationer, sjukhus, batteriinsamling etc.

Bra miljöval!
Även om lagstiftningen ännu inte trätt i kraft vill Housegard vara dem som driver den gröna utvecklingen framåt och som står längst fram i ledet för att leda hela branschen mot en mer hållbar framtid. En AVD-släckare från Housegard är garanterat fria från PFAS och tensider.

Varumärke

Housegard

Temperaturområde

+5 °C / +60 °C

Effektivitetsklass

13A

Brandklass

A

Färg

Röd

EAN

7320890228609

Släckmedel

AVD

Storlek släckare

6l

Certifiering

EN3-7, CE, Wheelmark